Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kondenz lonac


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kondenz lonac

Kondenz lonac nazivnog pritiska 16 bar je namenjen za izdvajanje kondenzata iz parnih uređaja nedozvoljavajući prodor sveže pare u kondezne sudove. Upotrebljava se kod parnih postrojenja gde je potrebna suva para.

Sačinjen je od tela i poklopca koji su izrađeni od kvalitetnog tankozidog sivog liva SL 20. Spoljašnje površine su zaštićene osnovnom i bojom otpornom na temperaturu.

Priključci kondenz lonca su usaglašeni sa JUSM.B6.053.

Opis
Kondenz lonac prirubnicki DN15/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN15/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN20/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN20/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN32/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN32/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN40/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN40/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN25/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN50/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN50/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN65/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN65/NP16
Kondenz lonac prirubnicki DN80/NP6
Kondenz lonac prirubnicki DN80/NP16