Otštampaj stranu Pošalji stranu

Celicne savne cevi


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Celicne savne cevi

Poprečni presek cevi je okrugao. Colovske cevi prema standardma EN 10219-2 od čelika Č.0361 (S 235 JRG2 po EN 10025) se upotrebljavaju za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za ogradu, kao i u razne svrhe u građevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji

Opis
Savna cev (2") 60.3x3.0 hidro-testirana
Savna cev (1"") 33.7x2.8 hidro-testirana
Savna cev (1/2"") 21.3x2.3 hidro-testirana
Savna cev (1/2"") 21.3x2.5 hidro-testirana
Savna cev (2 1/2"") 76.1x3.5 hidro-testirana
Savna cev (3") 88.9x3 hidro-testirana
Savna cev (3") 88.9x3.1 hidro-testirana
Savna cev (3/4") 26.9x2.5 hidro-testirana
Savna cev (4") 108.9x4.2 hidro-testirana
Savna cev (5") 139.9x4.0 hidro-testirana
Savna cev (5/4") 42.4x3.1 hidro-testirana
Savna cev (6") 159.9x4.0 hidro-testirana
Savna cev (6/4"") 48.3x2.8 hidro-testirana