Dobrotvorne aktivnosti

Veliko nam je zadovoljstvo da smo tokom svih ovih godina bili u prilici da bar jedan put godiŇ°nje budemo¬†od pomońái¬†onima koje Ňĺivot nije pomilovao.

NaŇ°e donacije su uglavnom usmerene ka deńćijim organizacijama u pokuŇ°aju da tom nejakom delu naŇ°eg sveta pomognemo koliko nam to prilike dozvoljavaju.

Verujemo da ńáemo biti u prilici da to ńćinimo i dalje.

                                                                  

Osmrtnicama ba