Vakuumski solarni kolektori

SOLLER HEAT PIPE vakuumski kolektor visoke snage je idealan za grejanje vaše potrošne vode i za potporu grejanja.

Ovaj solarni kolektor označava visoka efikasnost i u prelaznim mesecima i kod nepovoljnih vremenskih prilika. Konstrukcija kolektora dozvoljava jeftinu samostalnu montažu na krovu. Sve uobičajene vrste montaže: montaža na kosim krovovima i na ravnim krovovima mogu se na licu mesta ostvariti. Nosač za ravni krov se isporučuje uz solarni panel.

Vakuumska cev preuzima direktno i difuzno zračenje sunca i garantuje u prelaznim mesecima visoke prinose putem pretvaranja energije zračenja u termičku energiju.

Vakuum između međusobno stopljenih cevi je dugovečan i delovanje izolacije ostaje uvek nepromenjeno. Time apsorberska cev tokom životnog veka konstantno daje visoku snagu.

Heat Pipe cev je provodnik toplote koji korišćenjem toplote od isparavanja i kondenzacije tečnosti dozvoljava visoku gustinu toplotnog toka.

Kod sunčevog zračenja tečnost u vakuumskoj cevi počinje da isparava i diže se prema gore. Time se materijalu koji treba hladiti oduzima toplota.

Para struji kroz cev do zone za hlađenje, predaje toplotu isparavanja i pri tome se kondenzuje. Medij koji je postao tekući potom teče nazad na kraj toplotne cevi i ponovno je spreman za preuzimanje energije. Prednost toplotne cevi (Heat Pipe) je u visokoj gustini toplotne energije, kao i u bespogonskoj cirkulaciji tečnosti.

Vakuumski solarni kolektori

Osmrtnicama ba

osmrtnice

smrtovnice

smrtovnice

Nazad