Otštampaj stranu Pošalji stranu

BioLuX UNI 20


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
BioLuX UNI 20
RADIJATOR KRALJEVO

BIOlux UNI 20 namenjen je sagorevanju drvenog peleta. Drveni peleti su dobijeni od 100% celuloze. Ostaci drveta pod visokim pritiskom su sabijeni u pelet prečnika 6mm i dužine 2-3cm.

BIOlux UNI 20 se instalira u kotlarnici ili u drugim prostojima,s tim što ima prednost u situacijama gde su potrebne što kompaktnije dimenzije. Montira se na klasični dimnjak minimalnog prečnika 120mm.Dimnjak mora da zadovoljava i sve ostale standarde kao kod klasičnih kotlova o čemu je više rečeno u poglavlju montaža u tehničkom upustvu.

Nominalna snaga BIOlux UNI 20 prema standardu EN 303-5:2012 je 19,7 kW. U okviru BIOlux-a 20 instalirani su:

- cirkulaciona pumpa,
- ekspanziona posuda od 10 litara,

Sagorevanje peleta se vrši po principu nasipnog ložišta. Ceo proces je vođen automatikom koja dozvoljava odabir jedne od 3 nivoa snaga.

Moguće je priključiti sobni termostat i isprogramirati periode starta rada i cikluse mirovanja za 7 dana.

Opis
Kotao Biolux Uni 20 pelet Radijator