Otštampaj stranu Pošalji stranu

Program Grundfos


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Program Grundfos

UPS pumpe sadrže kompletnu ponudu 3-brzinskih cirkulacionih pumpi od 50 i 60 Hz. Ove pumpe se mogu koristiti i u otvorenim i u zatvorenim sistemima. UPS pumpe su tipovi pumpi sa mokrim rotorom, tj. pumpa i motor su integrisana jedinica bez zaptivke vratila i sa samo dva zaptivača za zaptivanje. Ležajevi se podmazuju pumpanom tečnošću. UPS pumpe služe za cirkulaciju tečnosti u sistemima za grejanje i klimatizaciju. Pumpe sa bronzanim kućištem ili kućištem od nerđajućeg čelika pogodne su za korišćenje i u sistemima za potrošnu toplu vodu. Karakteristike i prednosti ovih pumpi su nizak nivo buke, mala potrošnja energije, širok asortiman pumpi i dodatne opreme, održavanje za njih nije potrebno.

Opis
Pumpa cirk. 32/8 UPS sa hol. Grundfos
Pumpa cirk. 25/4 UPS sa hol. Grundfos
Pumpa cirk. 25/6 UPS sa hol. Grundfos
Pumpa cirk. 25/7 UPS sa hol. Grundfos
Pumpa cirk. 32/4 UPS sa hol. Grundfos
Pumpa cirk. 32/6 UPS sa hol. Grundfos