Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kaloriferi


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kaloriferi

Kaloriferi sa bakar-aluminijum razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služe za efikasno grejanje radnih prostora.

Namenjeni su za montažu na zid i služe za grejanje opticajnog vazduha. U zavisnosti od radnog medijuma mogu biti toplovodni ili parni kaloriferi. Kućište kalorifera je izređeno od plastificiranog pocinkovanog lima sa žaluzinama sa nezavisnim podešavanjem za usmeravanje vazdušne struje.

Razmenjivač je Cu-Al sa određenim brojem redova i brojem fluidnih tokova prema zadatom kapacitetu. Grejač za parni kalorifer je urađen sa vertikalnim cevima da bi se obezbedito što bolji odliv kondenzata i sprečio hidraulički udar.

Aksijalni ventilatori su monofazni, niske buke sa zaštitom IP 54.

Pored standardnih veličina (10-30 KW) moguće je izraditi kalorifere prema zahtevu sa radijalnim ventilatorom ili drugačije geometrije.

Opis
Kalorifer toplovodni 10 KW
Kalorifer toplovodni 15 KW
Kalorifer toplovodni 20 KW
Kalorifer toplovodni 25 KW
Kalorifer toplovodni 30 KW
Kalorifer toplovodni 35 KW
Kalorifer toplovodni 55 KW