Otštampaj stranu Pošalji stranu

Maxivarem (35-700 l)


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Maxivarem (35-700 l)
VAREM

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

MAXIVAREM LR predstavlja grupu ekspanzionih posuda sa izmenljivom membranom za ugradnju u sistemima centralnog grejanja većeg kapaciteta. Posuda je pod pritiskom od 1,5 bar. Važna karakteristika ovih posuda je da voda ne dolazi u kontakt sa metalnim delom posude tako da nema opasnosti od korozije

Posuda se isporučuje u zapreminama od 80 do 700 litara. Maksimalni pritisak je 6 bar, a prečnik posude je od 380 do 780 mm. Priključak na mrežu je putem spoljašnjeg navoja od 1" za kapacitete od 60 do 100 Litara, a za veće je 1 1/2".

 
Prospekt

Opis
Ekspanziona posuda 35 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 50 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 80 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 100 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 500 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 150 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 200 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 700 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 250 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 300 l Maxivarem
Ekspanziona posuda 80 l Maxivarem