Otštampaj stranu Pošalji stranu

Extravarem (5-40 l)


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Extravarem (5-40 l)
VAREM

Ekspanzione posude u sistemima grejanja omogućavaju povećanje zapremine vode zahvaljujući povećanju temperature odnosno pritiska u sistemu. Konstrukcijski predstavljaju čelični rezervoar sa gumenom membranom u svojoj unutrašnjosti. Membrana razdvaja fluid i vazduh u posudi i omogućava ekspanziju fluida.

EXTRAVAREM LR predstavlja grupu ekspanzionih posuda sa fiksnom membranom za ugradnju u sistemima centralnog grejanja. Posuda je pod pritiskom od 1,5 bar. Važna karakteristika ovih posuda je da voda ne dolazi u kontakt sa metalnim delom posude tako da nema opasnosti od korozije

Posuda se isporučuje u zapreminama od 5 do 40 litara. Maksimalni pritisak je 5 bar, a prečnik posude je od 160 do 320 mm. Priključak na mrežu je putem spoljašnjeg navoja od 3/4".

 
Prospekt

Opis
Ekspanziona posuda 8 l bez nozica Extravarem
Ekspanziona posuda 12 l bez nozica Extravarem
Ekspanziona posuda 18 l bez nozica Extravarem
Ekspanziona posuda 25 l bez nozica Extravarem