Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kalorimetri


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kalorimetri
Univerzalni turbinski  kompaktni merač toplotne energije SUPERCAL 539 je rezultat dugogodišnjeg iskustva. Prilikom razvoja ovog instrumenta, maksimalna pažnja posvećena je fleksibilnosti komunikacije i postizanju dugoročnih, tačnih i stabilnih rezultata merenja toplotne energije.

Karakteristike:
  • namenjen merenju potrošnje vode za grejanje ili kombinacije vode za grejanje i hlađenje
  • prikladan za korišćenje u samostalnim stambenim jedinicama s individualnim obračunom troškova
  • brojne komunikacijske opcije omogućavaju jednostavnu integraciju merača u jedinstvene sistemu za očitavanje (RADIO VEZA, M-BUS)
  • u normalnim uslovima rada, životni vek baterije je 6 godina
  • Merač je jednostavan za korišćenje i očitavanje. Moguća je ugradnja u povratni ili dovodni vod (dovod - po prethodnoj narudžbi).
  • Ulazni deo merača opremljen je filterom radi hvatanja većih delića nečistoća.
  • Temperaturni senzor (Pt10000) povratnog voda integrisano je u kućištu senzora protoka, senzor dovodnog dela možemo ugraditi direktno u cev.
  • Računska jedinica ima pregledan LCD displej sa 7 mesta.
Opis
Kalorimetar 1"" 1.5 Sontex
Kalorimetar 1"" 2.5 Sontex
Kalorimetar 3/4"" 0.6 Sontex
Kalorimetar 3/4"" 1.5 Sontex
Kalorimetar 5/4"" 6.0 m3/h Sontex
Caura za kalorimetar Sontex
Holender kalorimetra 1/2"