Otštampaj stranu Pošalji stranu

sigurnosni termoventil


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
sigurnosni termoventil

Termo zaštitni ventil WATTS STS je sigurnosni ventil sa dva nezavisna senzora koji se koristi kod kotlova na čvrsto gorivo za sprečavanje pregrevanja, odnosno povećanje temperature vode u kotlu iznad tačke ključanja na atmosferskom pritisku.

Ugrađuje se u kotlove koji u sebi imaju pripremljen sigurnosni izmenjivač toplote.

Napravljen je od niklovanog mesinga i moguće ga je povezati navojnim spojevima (ž-ž) od 3/4". Uronska sonda sadrže tečne senzore i spoljašnji navoj 1/2" Kapilarna cev je dužine 1.300 mm. Poseduje dugme za ručno pražnjenje.

  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.
  • Maksimalna temperatura na uronskoj sondi 110 C
  • Minimalna temperatura -10 C
  • Podešena sigurnosna temperatura 97 C
  • Maksimalni protok 6.5 m3/h
  • Dužina kapilare 145 mm
Opis
Termo zastitni ventil 519 3/4""-1/2"" LK
Termo zastitni ventil Watts