Otštampaj stranu Pošalji stranu

dopunjivac sistema


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
dopunjivac sistema
GIACOMINI

GIACOMINI R150B dopunjivač sistema, ugrađuje se u zatvorene sisteme centralnog grejanja na vod kojim se instalacija dopunjuje vodom. Ventil predstavlja vid regulacije pritiska u sistemu dopunjujući sistem do nivoa podešenog radnog pritiska. Stoga je najznačajni moment u upotrebi ovog ventila startovanje sistema.

Ventil ima ugrađen priključak za manometar od 1/4" čijom se ugradnjom može lako utvrditi gubitak pritiska u sistemu i preduzeti akcije za pronalaženje lokacije na kojima dolazi do gubitka radnog medija. Može se koristiti u sistemima hladne i tople vode. Na sistem se povezuje holenderskom ili navojnom vezom od 1/2". Napravljen je od mesinga OT 58 UNI 5705-65. Svi delovi koji su u kontaktu sa vodom su od nerđajućeg čelika.

  • Maksimalni pritisak punjenja 10 bar.




Prospekt

Opis
Dopunjivac sistema 1/2" sa prikljuckom za manometar